Întrebări frecvente

Cerere

Subsemnatul / Subsemnata ___________________ având codul numeric personal (CNP) ____________, părinte/reprezentant legal al elevului / elevei (nume, prenume)________________________, înscris / înscrisă în anul școlar ___________________ în unitatea de învățământ ____________________________ din localitatea ____________________, județul ________________ (Municipiul București) în clasa ____________, în baza:

  • art. 29 alin. (6), art. 48 alin. (1) din Constituția României
  • art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 6 lit. d), art. 27 alin. (3), art. 30 alin. (2), art. 37 lit. d), art. 51 alin. (2), art. 94 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272 / 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  • art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1 / 2011
  • art. 168 alin. (1) și (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Solicit prin prezenta să luați toate măsurile pentru ca fiul/fiica mea să nu fie expus/expusă în unitatea de învățământ la informații specifice ideologiei de gen, care afirmă sau sugerează că genul nu este un dat biologic, ci o opțiune personală a individului sau un construct social.

Având în vedere că genul fiului meu/fiicei mele este indicat în certificatul său de naștere, solicit să luați măsurile necesare ca toate cadrele didactice să respecte genul indicat în actul său oficial și să nu sugereze fiului meu/fiicei mele, prin nicio modalitate, că acesta/aceasta ar putea avea un alt gen decât cel biologic. Totodată, solicit să nu i se transmită fiului meu/fiicei mele, prin nicio modalitate, informații care prezintă genul, în general, ca fiind separat de indicatorii biologici ai persoanei, respectiv o opțiune personală sau un construct social.

Solicit să luați act că nu sunt de acord ca fiul/fiica mea să fie implicat/implicată în activități educative (jocuri, teste, proiecte, programe sau evenimente de orice fel), în care se prezintă ori se promovează idei, informații sau modele de conduită care neagă genul ca dat biologic sau care deformează ori neagă distincția naturală între mamă și tată.

Subliniez că expunerea cu intenție sau prin neglijență a copilului meu la informații specifice ideologiilor care neagă sau deformează identitatea biologică a persoanei este un abuz emoțional și psihologic care poate duce la disforia de gen și periclitează dezvoltarea mentală, spirituală, morală și socială a copilului meu, precum și sănătatea fizică și psihică a acestuia. În cazul în care copilul meu va fi expus la astfel de informații, contrar solicitării mele, voi acționa în justiție unitatea de învățământ și orice persoane vinovate pentru tratamente degradante, abuz sexual, psihologic și emoțional al copilului meu conform legislației interne și internaționale privind abuzul asupra copiilor (Codul Penal, Legea nr. 272 / 2004, Convenția de la Lazanrote).

Prezenta cerere este valabilă pe toată perioada de școlarizare și nu poate fi modificată decât explicit printr-un act scris.

Textul cererii a fost conceput și revizuit de către specialiști în drept și are valoare juridică și exprimă voința părintelui sau a tutorelui legal. Avem motive rezonabile să credem că este o măsură eficace de luptă împotriva ideologiei de gen și propagandei LGBT în școli.

Școlile și cadrele didactice care ignoră cu bună știință cererea pot fi reclamate în justiție.

Tipărește cererea în două exemplare și prezint-o la secretariatul școlii unde învață copilul tău. Nu uita să soliciți un număr de înregistrare ce va fi notat pe unul dintre exemplare.

Ca orice altă instituție, școala este obligată să primească cererea și să îi dea un număr de înregistrare.

Datele se folosesc exclusiv pentru generarea scrisorii către școală. Acestea nu se memorează în nicio bază de date, nici măcar pentru rapoarte statistice.

În eventualitatea unei breșe de securitate, atacatorul nu va avea ce să fure pentru că datele personale ale celor care au folosit site-ul pur și simplu nu există pe server.

Descarcă cererea în format Word (docx) sau PDF și completeaz-o de mână.

Generarea cererii pe site este mai simplă și vine în ajutorul celor care nu au cunoștințe avansate de operare pe calculator, dar completarea manuală a cererii are aceeași valoare.